Логистичен софтуер

Софтуер за управление на склада WAMAS. Повече информация за него можете да намерите тук.