Тест и анализ

Тест на място, демонстрация и анализ на място на процесите на спояване, в производствена база на партньори